Instruks trener

Treneren har hovedansvaret for laget, og er den som tar alle sportslige avgjørelser i tråd med sportsplanen. Hun/han skal sette seg inn i denne og rette seg etter de føringer som her er lagt. Trener skal opptre lojalt i forhold til klubbens vedtekter, samt delta på trenerforum.
Det er viktig å ta vare på alle spillere, og ta hensyn til hvilket aldersnivå de befinner seg på – tenke positivt og være inkluderende. Som trener skal man møte forberedt til trening og kamp, samt ta vare på klubbens utstyr og materiell. Det er viktig at trenerne deltar på klubbens trener/lagledermøte. Trener skal alltid sørge for at spillere bruker leggskinn, og ta hensyn til
skadeforebygging i treningsopplegget.

Trenerens ansvar
• Treningsopplegg og treninger
• Laguttak og kampledelse
• Spillersamtaler/-møter
• Stille på aktuelle kurs og trenerforum
• Følger opp hver enkelt spiller best mulig
• Samarbeider med lagleder og trenerteamet for å skape et godt miljø i gruppen/laget.
• Være kjent med sportslig plan
• Hospitering og kontakt med styret/sportslig utvalg/trenerkoordinator/ treneransvarlig.

Dersom det er flere trenere på laget oppfordres det til at en utnevnes til hovedtrener. Ved å ha en person som en definert hovedtrener unngår en usikkerhet rundt roller og ansvarsfordeling. Det anbefales der det er flere trenere på et lag setter opp klare ansvarsområder slik at misforståelser unngås.

  • Hovedsponsor

  • Sponsorer

  • Banefordeling

  • Støtt oss!

  • Instagram feed

    No feed