Til medlemmene i Svelvik idrettsforening

lagt ut 19. januar 2015 av Administrator SIF |

19.01.14 Svelvik

Innkalling til årsmøte i Svelvik idrettsforening den torsdag 26.februar klokken 19.00.

 

Årsmøtet avholdes på Solbakken. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 12.februar.

Sakene kan sendes til Svelvikif@gmail.com.

Medlemmer bes følge med på på klubbens hjemmeside for øvrig informasjon om valgbarhet og sakspapirer: www.svelvikif.no

 

Valgbarhet i NIFs lov § 2-4 heter det at:

”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og

utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra

begge kjønn.

Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen,

dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med

mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal

begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av

kjønnsfordelingen.”

Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til

nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyret

pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter,

mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.

 

Velkommen til årsmøtet!Logo SIF

 

Med vennlig hilsen

Hovedstyret i Svelvik idrettsforening

  • Hovedsponsor

  • Sponsorer

  • Banefordeling

  • Støtt oss!

  • Instagram feed

    No feed