Testamentariske gaver

En gave fra et liv til et annet..blomst

Med en testamentarisk gave kan ditt engasjement leve videre etter at du selv har  gått bort. En slik gave vil være med på å sikre aktivitetstilbudet til Svelviks barn og unge.

Slik går du frem:

Ønsker du å sette opp et testament selv, trenger du to vitner som verken er i slekt med deg eller tilgodesett i testamentet. Vitnene må være minst 18 år og vite at dokumentet er et testament. Videre må de ikke være sjelelig svekket. Vitnene skriver under testamentet sammen med deg.

Ønsker du mer informasjon:

Ta kontakt med formann, Halvor Rulnes på epost: post@svelvikif.no eller på telefon 41 41 33 14.


Generell informasjon om testamentariske gaver:

Å sikre din siste vilje

Retten til å testamentere bort sin formue er etter arveloven begrenset av reglene om livsarvingenes pliktdel og gjenlevende ektefelles minstearv.

Pliktdelsarv og minstearv

Etter arveloven § 29 er 2/3 av arven pliktdel for livsarvingen(e), dvs barn (eventuelt barns etterkommere). Pliktdelsarven er imidlertid aldri større enn kr 1.000.000 per barn eller 200.000 per barnebarn. Lengstlevende ektefelle har etter arveloven § 6 rett til arv på 1/4 av formuen dersom det er livsarvinger og 1/2 dersom det ikke er livsarvinger. Arven til lengstlevende ektefelle kan imidlertid begrenses ved testament, men minstearven er 4 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G) dersom avdøde har livsarvinger og 6 ganger G dersom avdøde ikke har livsarvinger. G er per mai 2003 kr 56.861. Testament som fratar lengstlevende ektefelle arv utover minstearven må etter arveloven § 7 ha vært kjent for denne før arvelateren døde.

Hva kan du testamentere bort til andre?

Dersom den som skal skrive testament både har ektefelle og livsarvinger, så kan vedkommende testamentere bort  formuen minus 2/3 minus 4 G til det formålet man ønsker. Er formuen 12 G eller mindre vil det imidlertid ikke være noe å testamentere bort. Dersom vedkommende ikke har gjenlevende ektefelle, kan 1/3 av formuen testamenteres bort. Ved de høyere formuer vil beløpsgrensene på hhv. kr 1.000.000 og kr. 200.000 kunne komme inn, noe som medfører at andelen som  kan testamenteres bort øker. Har man ikke livsarvinger eller gjenlevende ektefelle, kan hele formuen testamenteres bort.

Hvordan går du fram?

Arveloven stiller krav til hvordan et testament skal opprettes. Følges ikke arveloven kan testamentet erklæres ugyldig. En advokat eller jurist kan hjelpe deg å sette opp et testament.

Du kan også sette opp et testament på egen hånd. I tillegg til penn og papir trenger du to vitner som verken er i slekt med deg eller tilgodesett i testamentet. Vitnene må være minst 18 år og vite at dokumentet er et testament. Videre må de ikke være sjelelig svekket. Vitnene skriver under testamentet sammen med deg.

Sikker oppbevaring

Sørg for å oppbevare testamentet på et sikkert sted. Du kan gjerne oppbevare det i en bankboks eller hos en betrodd person – f.eks. hos vedkommende som er tilgodesett i testamentet. Du kan også oppbevare det i skifteretten der du bor. Det er lurt å ta en kopi av testamentet som kan oppbevares et annet sted.

 

  • Hovedsponsor

  • Sponsorer

  • Banefordeling

  • Støtt oss!

  • Instagram feed

    No feed