Svelvik IF er endel av Solidaritetsfondet til Drammen Idrettsråd

lagt ut 28. november 2023 av Martin Tharaldsen |

Drammen kommune er en by med høy andel barn og unge som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Solidaritetsfondet er Drammensidrettens egen ordning og vårt svar på «idretts- og aktivitetsglede for alle»

Hovedmål: Inkludere barn og unge der økonomi er en barriere for deltagelse og forebygge utenforskap og sosial ulikhet.

Midlene skal understøtte:  
Idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom mellom 6-19 år som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker.
Holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede. 

Solidaritetsfondet er ment til å sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med lik mulighet for deltagelse.

Gjennom å etablere lokale Solidaritetsfond bidrar idrettslaget til:


Å støtte sårbare barn og unge med medlemskap/aktivitetsavgift/cupdeltagelse/ turneringer/utstyr/transport og aktivitet i en krevende situasjon. Støtteordningen er tillitsbasert. Når en familie søker økonomisk støtte, er dette i utgangspunktet alltid reelt.

Solidaritetsfondet er ment som et supplement til det offentlige og ikke en erstatning. Det er allikevel viktig å presisere at målet er at ingen barn og unge skal falle utenfor idrettens aktiviteter.
Det finnes også støtteordninger gjennom NAV, Flyktningtjenesten, legat og fond kan søke til.

Det er idrettslagene selv som disponerer og styrer sine lokale Solidaritetsfond samsvar med kriterier og anbefalte retningslinjer

Idrettslag som ønsker å etablere et slikt fond får tilgang til  Solidaritetsfondets logoer med eget klubbnavn, anbefalte retningslinjer, veiledning og tips til hvordan ditt idrettslag kan jobbe med Solidaritetsfondet.

DIR ønsker at idrettslag etablerer enkle men troverdige rutiner for tildeling.  Det oppfordres til samarbeid med Kirkens Bymisjons utlånssentral v/Skattkammeret, skole, helsesøster, sosiallærer og andre aktører som kan være med på å senke barrierer for deltagelse.

Alle idrettslag oppfordres til å jobbe med egen praksis i forhold til hvordan redusere kostnadsnivå .

  • Hovedsponsor

  • Sponsorer

  • Banefordeling

  • Støtt oss!

  • Instagram feed

    No feed