Ski

Det skjer mye positivt i kommunen vår for tiden, og med den store aktiviteten vi ser i skisporet, er det naturlig å vekke en "sovende" skigruppe til live igjen etter 30 år i dvale. I tillegg kan SIF feire sitt 100 års jubileum i 2013.

Onsdag 5. desember, etter initiativ fra Svein Olav Vik og Tor Engløk, møtte i underkant av 30 spente sjeler opp på Solbakken, klubbhuset til SIF, for å høre nytt om skigruppa til SIF.

En samlende klubb
Med gode vinterforhold og en generelt økende interesse for fysisk aktivitet, er tanken at SIF skal være den samlende klubben for de som liker å gå på ski i kommunen. Det er videre både ønske og
planer om, i regi av klubben, å arrangere felles treninger både sommer og vinter. De mest aktive vil også representere Svelvik IF - Skigruppa i konkurranser.

Kurs, treninger og møtested
Foruten trening vil vi tilby forskjellig type kurs til medlemmene, som smørekurs både for nybegynnere og aktive, kurs i skiteknikk og inspirasjonssamlinger, for å nevne noe.

Klubbhuset får dermed en ny giv og skal virke som et felles møtested og utgangspunkt for skigruppa.

Åpen for alle
Det presiseres at skigruppa er åpen for både damer og herrer i alle aldre og er i første omgang etablert av ivrige turrenn-entusiaster med tanke på de kommende turrenn, men eventuelle initiativ
til barne- og ungdomsgruppe for arrangement av lokale skirenn, som onsdagsrenn etc., ønskes også velkommen.

Smørekurs 12. desember
Som første punkt på programmet for felles aktiviteter, er smørekurs på Solbakken onsdag 12. desember kl 19.00.
Her er alle skiinteresserte hjertelig velkommen, både medlemmer og ikke-medlemmer.

På kurset vil det bli gitt grunnleggende opplæring i smøreteknikk fra starten av for begynnere, og deretter for videregående alt etter disponibel tid i forhold til antall deltagere og nivå på de
fremmøtte.

Utbedring og oppkjøring av løypetraséer
Et av de viktigste målene med denne etableringen, er å være en aktiv pådriver og én samlet stemme overfor kommunen når det gjelder ski og tur løyper, spesielt med tanke på utbedring, vedlikehold og oppkjøring av løypetraséer.

Gjennom klubben vil vi etablere et gjensidig godt og positivt samarbeid med kommunen, og en aktiv skigruppe vil også bidra til å representere og markedsføre Svelvik kommune på en positiv måte ovenfor potensielle nye innbyggere og innflyttere.

Kontingent
Som skigruppe ønsker vi oss flest mulig deltagere, som alle selvfølgelig må være betalte medlemmer av hovedforeningen i SIF. Ut over det kommer en aktivitetskontingent som går til skigruppa.

Informasjon
Informasjonsflyten til medlemmer og alle andre interesserte vil i fremtiden foregå via klubbens hjemmeside, som vi ønsker opprettet med en felles hovedside og linker til de enkelte undergrupper som fotballgruppe, skigruppe etc.

I tillegg har vi opprettet en egen gruppe på Facebook og selvfølgelig informere direkte via e-post.

Svelvikportalen og Svelviksposten vil også være viktige bidragsytere for å spre positiv informasjon og oppmerksomhet rundt skigruppa.

Referat skrevet av John Endsjø
Leder for Skigruppa i SIF
Svelvik, 08.12.12

  • Hovedsponsor

  • Sponsorer

  • Banefordeling

  • Støtt oss!

  • Instagram feed

    No feed