Info til medlemmer i skigruppa

lagt ut 21. april 2013 av Administrator SIF

Vedlagt info fra skigruppa som er viktig å lese.

 

Ski i SIF

lagt ut 15. mars 2013 av Administrator SIF

Som skigruppe ønsker vi oss flest mulig deltagere, som alle selvfølgelig må være betalte medlemmer av hovedforeningen i SIF.
Ut over det kommer en aktivitetskontingent som går til skigruppa.

Svelvik IF i 100!

lagt ut 15. mars 2013 av Administrator SIF

SIF ble stiftet 2. mai 1913.
Dermed er det 100 årsjubileum i år - 2013.

I anledning 100 årsjubileet har Svelvik Idrettsforening nedsatt en jubileumskomite som består av Stein Erik Haugland, Roger Nebell, Ivar Ad. Jensen og Svein Olav Tovsrud.

Komiteen er godt i gang med å utarbeide et jubileumsskrift og en DVD. Dette vil bli presentert på stiftelsesdagen 2. mai 2013.
Denne dagen vil det bli en mottagelse på Solbakken for innbudte medlemmer og gjester fra naboklubbber. Det er også invitert representanter fra Svelvik kommune fra Kretsen og fra Norges Idrettsforbund.

Vi sakser fra forordet: «Dette er ingen jubileumsbok i vanlig forstand som, uansett hvor nøye en er, alltid vil inneholde feil eller mangler, og der noen sikkert ville føle seg forbigått.
Vårt jubileumsskrift tar derfor for seg enkelte viktige hendelser i vår klubbs historie. Vi lar enkeltpersoner, som blir omtalt, representere grupper av tillitsvalgte og utøvere som har gjort
og gjør en utrettelig og oppofrende innsats for vår forening. Dermed er alle nevnt og ingen glemt.»

Det har ved tidligere jubileer blitt gitt beretninger som gir en mer historisk fremstilling, så de som savner dette kan finne det her.
Likeledes vil det kunne hentes informasjon fra klubbens hjemmeside.

1 21 22 23
  • Hovedsponsor

  • Sponsorer

  • Banefordeling

  • Støtt oss!

  • Instagram feed

    No feed