KLARGJØRING AV KUNSTGRESSBANEN FOR VINTER DRIFT ONSDAG 8.DESEMBER KL. 18.00

lagt ut 29. november 2021 av Martin Tharaldsen |

Det innkalles til fellesdugnad denne kvelden for alle aldersbestemte lag og seniorlag, hvor følgende skal gjøres:

Kutte / rydde skråningen for gress og kvister

Legge ut duk i skråningen

Fylle sandsekker

Skifte hjul og nett på målene

Rydde pumpehuset / garasjen - container blir bestilt

Ber om at dere lagledere / trenere informerer foreldre / foresatte og spillere om denne fellesdugnaden. Spillere på 14 år og eldre kan også delta. Jo flere vi blir jo mer artig og fortere går det.

Vi trenger litt kraftig redskap for kutting av gress / kvister i skråningen, så be de foreldre og spillere som har kvistkutter / ryddesager med knivblad om å ta det med.

Følgende er ansvarlig denne kvelden:

Reparere mål: Roy Wallestrand

Rydde pumpehus / garasje: Jørn Thorsen

Rydding og legging av duk: Runar Jenserud

Satser på godt oppmøte på denne dugnaden slik at vi får en fin bane å trene på i vinter. Banen kan ikke freses dersom denne jobben ikke blir utført.

Vi håper så mange som mulig kan stille!

  • Hovedsponsor

  • Sponsorer

  • Banefordeling

  • Støtt oss!

  • Instagram feed

    No feed