Hva koster det?

Medlemskontigent
Medlemskontingent til SIF sendes ut til medlemmene årlig i løpet av april, og innbetales på konto 2535 45 07199.
Innbetalinger og purringer av dette vil kasserer henholdsvis hovedforeningen og fotballavdelingen følge opp i samarbeid med hver enkelt lags lagleder og styreleder.
Ingen spillere får gå på banen i første seriekamp uten å ha betalt medlems- og aktivitetskontingent. Trenere / lagledere vil få et ansvar for å følge opp at dette håndheves etter instruks fra styreleder.
Medlemsavgiften dekker kostnader relatert til drift av klubben som vedlikehold av bygninger, avgifter og eventuelle investeringer i klubben.

Aktiviteskontigent:

Aktivitetskontingent til SIF fotball sendes ut til spillerne i løpet av årlig i mars, og innbetales på konto 2535 20 09930.
Innbetalinger og purringer av dette vil kasserer henholdsvis hovedforeningen og fotballavdelingen følge opp i samarbeid med hver enkelt lags lagleder og styreleder.
Ingen spillere får gå på banen i første seriekamp uten å ha betalt medlems- og aktivitetskontingent. Trenere / lagledere vil få et ansvar for å følge opp at dette håndheves etter instruks fra styreleder.
Aktivitetskontigenten dekker driften av laget; påmelding serie, betaling av dommere, innkjøp av diverse utstyr, deltagelse på cuper og andre kostnader rundt laget. I tillegg dekker den forsikring, drift av traktor, drift av baner (salting, vedlikehold, rens, etterfylling av gummi m.m.), innkjøp og vedlikehold av mål samt innkjøp av 3´er baner.

  • Hovedsponsor

  • Sponsorer

  • Banefordeling

  • Støtt oss!

  • Instagram feed

    No feed