Politiattest

Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter.
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars


2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.


I Svelvik IF blir ordningen håndtert på følgende måte:


• Alle frivillige og eventuelle ansatte som skal utføre oppgaver for Svelvik IF Fotball som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
• Ansvarlig representanter for politiattester i Svelvik IF er Runar Jenserud. som har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.
• Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn.
• Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.
• Innhenting av politiattest er gratis.

Kontakt Runar Jenserud på epost fotball@svelvikif.no

  • Hovedsponsor

  • Sponsorer

  • Banefordeling

  • Støtt oss!

  • Instagram feed

    No feed