Forsikring


Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre. For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av klubben. Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen. Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.
For mer info om fotballforsikringen

https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/


Her står det også mer om innmelding av skade som bør gjøres omgående når skaden har oppstått.
NFF tilbyr alle fotballspillere en individuell utvidet forsikring. Den kan du lese mer om ved å
https://fotball.formstack.com/forms/utvidet_fotballforsikring_2017

  • Hovedsponsor

  • Sponsorer

  • Banefordeling

  • Støtt oss!

  • Instagram feed

    No feed