Klubbhåndbok

Les hele klubbhåndboka her:
Klubbhåndbok

Klubbhåndboka skal være et dokument som gjør det enklere for de som har påtatt seg roller i klubben. Det skal være enkelt å lese seg til hva Svelvik IF står for, hvilke verdier, mål og ambisjoner klubben har totalt, samt hvilke mål og forventninger som gjelder for den enkelte.

Vårt mål er at dokumentet bidrar til å klargjøre klubbens drift og ambisjoner, og på den måten motiverer den enkelte til frivillig og lystbetont innsats for Svelvik IF Klubbhåndboka vedtas av fotballstyret i Svelvik IF. Det er styret sitt ansvar at klubbhåndboka til en hver tid er oppdatert.
Klubbhåndboka samler alle rutiner og regler i Svelvik IF fotballgruppe på et sted og skal kunne gi svar på de viktigste spørsmålene om klubben.


Klubbhåndboka er laget av styret i prosessen med å bli en Kvalitetsklubb etter innspill fra trenere/ledere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka skal benyttes til å kommunisere hva som er viktig i Svelvik IF, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til for.


Klubbhåndboka skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, trenere/lagledere og dommere.
Håndboka skal være tilgjengelig på nettsiden til Svelvik IF.
Klubbhåndboka skal være et levende dokument, der innspill fra klubbens medlemmer er med å former innholdet til enhver tid.

  • Hovedsponsor

  • Sponsorer

  • Banefordeling

  • Støtt oss!

  • Instagram feed

    No feed