Gjennomføring av kamp

Hjemmekamper

Klubbens hjemmekamper gjennomføres etter NFFs retningslinjer og Fair Play kriterier.

I en fotballkamp skal glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel dominere. Derfor skal det avholdes et Fair-Play møte i forkant av kampstart i barne- og ungdomsfotballen. Trenerne er de viktigste rollemodellene for god eller dårlig oppførsel på og rundt banen.

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten utpeker laget en egen kampvert. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en kampvert skal også ha en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair-Play. Kampverten har på gul kampvert-vest. Instruks for kampverten finnes her.

GJENNOMFØRING AV KAMP - fra 12 år der spillerne må registreres på Fiks.

Registrering av Lag tropp:

Klikk først på arkfanen Arkiv (startsiden) – deretter påmeldte lag.  

Lagleder henter opp sitt lag fra klubbens lagsoversikt

Registrering av Kamp tropp:                                                                                                                                         Nå er du inne på laget og vil her få full oversikt over kamper, anlegg, hvilke turneringer laget deltar i og spillere som har tilknytning til dette laget.

Her skal lagets kontaktperson hente inn sine spillere i Lagstroppen (spillerne blir da hentet fra spillerregisteret i klubben). Dette ligger vel klart?

Hent så opp aktuell Kamp fra arkfanen kamper

Når du har valgt riktig kamp, klikk på Kamptropp.

Legg inn de spillerne som skal spille kampen (maks 18 spillere). Spillerne hentes rett fra lagtroppen. Legg inn Draktnummer om dette ikke er registrert inn før. Husk å registrere Posisjon på de 11/9 (evt. 7) spillerne som skal starte kampen, resten reg. som ”reserver”.

  • Registrering av spillere i kamptroppen må gjøres senest 3 timer før kampstart.
  • Etter at alle spillerne er lagt inn i kamprapporten, skal hjemmelaget skrive ut kamprapporten.
  • Kamprapporten leveres så til dommeren, som har ansvar for å registrere, godkjenne og sende inn til kretsen i etterkant.
  • NB! Husk å sjekke kampresultatet og at det er satt kryss på riktig spiller(e) hvis det er gitt advarsler/utvisninger før du underskriver kamprapporten.
  • Dommeren registrerer resultat og (evt.) advarsler/utvisninger via sin dommerinnlogging i FIKS (innen 3 dager etter kampslutt).

Banekomitten vil merke gressbanen. Kunstgressbanen er ferdig merket. Begge baner justeres med kjegler ved behov.

 3 er baner settes opp av lagene ved behov.


Dommere satt opp av kretsen, sender dommer-regning direkte til Runar runjens@online.no.

  • Hovedsponsor

  • Sponsorer

  • Banefordeling

  • Støtt oss!