Foreldreinformasjon

SIF Fotball ønsker at flest mulig i Svelvik skal ønske å spille fotball. Spillerne skal kunne holde på lengst mulig ut fra sine forutsetninger. Fotball er for alle og skal inkludere barn og unge uavhengig av sosiale forhold.

Vår visjon er: «Idrettsglede for alle. Alltid.»

SIF Fotball skal gi flest mulig barn et godt og bredt fotballtilbud.
Barn og foreldre skal oppleve trygghet og tilhørighet til laget og til klubben. Som et lavterskeltilbud er det spesielt viktig å ha fokus på bredde og sosialt miljø for alle alderstrinn. I ungdomsfotballen skal det være fokus på bredde og sosialt miljø for hele alderstrinnet. Klubben må ha et godt differensiert tilbud for å utvikle individuelle ferdigheter og taktisk forståelse hos spillere som vil satse ekstra.

SIF Fotball har et mål om å være et reelt sportslig alternativ for de beste unge talentene i byen, som vil satse på fotball som sin idrett.
Klubben skal ha som mål å ha et A-lag i 4. div. for herrer og et A-lag damer med lokal forankring innenfor økonomiske bærekraftige rammer der ingen spillere skal ha lønn for å spille fotball i SIF.

Klubbens verdigrunnlag er:
Stolthet Innsats Fellesskap

  • Hovedsponsor

  • Sponsorer

  • Banefordeling

  • Støtt oss!

  • Instagram feed

    No feed