Dommere


Et av NFF sine mål er å sikre breddefotball et tilstrekkelig antall dommere ved å rekruttere flest mulig og beholde disse lengst mulig.
Svelvik IF har en egen dommeransvarlig og vil jobbe aktivt med å få til et dommermiljø. Klubben vil tilby klubbdommerkurs til egne dommere fra 13 år. Som klubbdommer kan man dømme kamper i egen klubb. Klubbdommerkurs vil tilbys årlig.

Kamper 3’er, 5’er og 7’er.
Følgende er lagleder og treners ansvar:
• Hvert lag må selv ordne dommere til sine hjemmekamper.
• Bruk klubbens dommerside på facebook
• Når kampen er ferdig, fyll ut dommerskjema
• Kvitteringen legges i plastlomme mellom toalettene på klubbhuset.
• Plastlommen blir tømt en gang i uka og utbetaling foretas via bank
• Godtgjørelse for dømming
- 5’er og 7’er - 200,- pr. kamp
- 3’er, aktivitetskveld 250,-
• Dommerfløyte, dommervest finnes i dommerskapet

Kamper 9’er og 11èr

Følgende er lagleder og treners ansvar:
• Kretsen setter opp dommer
• Garderobe må gjøres tilgjengelig.
• Kamprapport må fylles ut 3 timer før kamp og printes ut og tas med.
• Etter kamp må den signeres av lagledere/trener på begge lag samt dommer.
• Dommer sender inn kamprapporten
• Dommersatsen for oppsatte dommere følges etter avtale med NFF samt
reisegodtgjøring.

Har du spørsmål eller ønsker å dømme ta kontakt med dommeransvarlig Erik Sulen 414 78 229

  • Hovedsponsor

  • Sponsorer

  • Banefordeling

  • Støtt oss!

  • Instagram feed

    No feed