Dommere


Et av NFF sine mål er å sikre breddefotball et tilstrekkelig antall dommere ved å rekruttere flest mulig og beholde disse lengst mulig.
Svelvik IF har en egen dommeransvarlig og vil jobbe aktivt med å få til et dommermiljø. Klubben vil tilby klubbdommerkurs til egne dommere fra 13 år. Som klubbdommer kan man dømme kamper i egen klubb. Klubbdommerkurs vil tilbys årlig.

Kamper 3’er, 5’er, 7’er og 9’er (opp til 12 år)

Følgende er lagleder og treners ansvar:

Dommeransvarlig skal etter beste evne bli satt opp dommerliste fra fotballgruppa, som det publiseres på klubbens dommerside på Facebook. Der har du også mulighet å spørre om dommer til kamper som ikke er satt opp på forhånd av fotballgruppa.

• Mangler din kamp dommer. Bruk klubbens dommerside på facebook

Godtgjørelse for dømming

-5er og 7er - 200 pr kamp

- 3er, aktivitetskveld 250,-

• Dommerfløyte, dommervest finnes i første garderobe inn til høyre

Kamper 9’er (fra og med 13 år) og 11er.
Følgende er lagleder og treners ansvar:
• Kretsen setter opp dommer
• Garderobe må gjøres tilgjengelig.
• Kamprapport må fylles ut 3 timer før kamp og printes ut og tas med.
• Etter kamp må den signeres av lagledere/trener på begge lag samt
dommer.
• Dommer sender inn kamprapporten
• Dommersatsen for oppsatte dommere følges etter avtale med NFF
samt
reisegodtgjøring.
Har du spørsmål eller ønsker å dømme ta kontakt med
dommeransvarlig

Tore Andre Halhjem tlf: 95260360

  • Hovedsponsor

  • Sponsorer

  • Banefordeling

  • Støtt oss!

  • Instagram feed

    No feed