Svelvik IF er endel av Solidaritetsfondet til Drammen Idrettsråd

lagt ut 28. november 2023 av Martin Tharaldsen

Drammen kommune er en by med høy andel barn og unge som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Solidaritetsfondet er Drammensidrettens egen ordning og vårt svar på «idretts- og aktivitetsglede for alle»

Hovedmål: Inkludere barn og unge der økonomi er en barriere for deltagelse og forebygge utenforskap og sosial ulikhet.

Midlene skal understøtte:  
Idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom mellom 6-19 år som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker.
Holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede. 

Solidaritetsfondet er ment til å sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med lik mulighet for deltagelse.

Gjennom å etablere lokale Solidaritetsfond bidrar idrettslaget til:


Å støtte sårbare barn og unge med medlemskap/aktivitetsavgift/cupdeltagelse/ turneringer/utstyr/transport og aktivitet i en krevende situasjon. Støtteordningen er tillitsbasert. Når en familie søker økonomisk støtte, er dette i utgangspunktet alltid reelt.

Solidaritetsfondet er ment som et supplement til det offentlige og ikke en erstatning. Det er allikevel viktig å presisere at målet er at ingen barn og unge skal falle utenfor idrettens aktiviteter.
Det finnes også støtteordninger gjennom NAV, Flyktningtjenesten, legat og fond kan søke til.

Det er idrettslagene selv som disponerer og styrer sine lokale Solidaritetsfond samsvar med kriterier og anbefalte retningslinjer

Idrettslag som ønsker å etablere et slikt fond får tilgang til  Solidaritetsfondets logoer med eget klubbnavn, anbefalte retningslinjer, veiledning og tips til hvordan ditt idrettslag kan jobbe med Solidaritetsfondet.

DIR ønsker at idrettslag etablerer enkle men troverdige rutiner for tildeling.  Det oppfordres til samarbeid med Kirkens Bymisjons utlånssentral v/Skattkammeret, skole, helsesøster, sosiallærer og andre aktører som kan være med på å senke barrierer for deltagelse.

Alle idrettslag oppfordres til å jobbe med egen praksis i forhold til hvordan redusere kostnadsnivå .

Fotball avslutning for barnefotballen i Svelvik!

lagt ut 16. november 2023 av Martin Tharaldsen

Tusen takk til alle frivillige som stilte opp og laget en festdag på Solbakken. Svelvik IF er heldige som har så mange engasjerte foresatte og frivillige som stiller opp ukentlig.

Barna smilte fra øre til øre mens de driblet, løp, scoret, reddet og koste seg med vafler og pølser!! Gode minner å ta med seg videre👍

Tusen takk til alle for en fantastisk sesong

Tine Fotballskole for Svelvik IF

lagt ut 20. april 2023 av Martin Tharaldsen

Svelvik IF har gleden av å invitere jenter og gutter fra 6-13 år til årets morsomste «skoleuke» på Solbakken

På fotballskolen får du utvikle dine fotballferdigheter hvor spillet, leken og samværet står i sentrum. Det blir tre dager med fokus på trening, trivsel, læring, topp stemning og gode holdninger!

Fotballskolen går fra 14-16 august fra kl 10.00 -14.00

Pris 800:-/søskenmoderasjon kr 400:- T-skjorte inkludert og Tine drikkeflaske.

Sted: Solbakken stadion.

Alle deltagere får utdelt t-skjorte og diplom. Det serveres lunsj midt på dagen, drikke og et mellommåltid med frukt!
Vi får storfint besøk av A-laget til Svelvik.

Påmelding sendes til Johanna@svelvikif.no, og påmeldingen er godkjent når det er innbetalt kr 800 til konto 2535 45 27866
Husk å skrive navn og fødselsår på deltaker ved innbetaling

Siste frist for påmelding er 31.juli 2023

Evt. spørsmål kan rettes til Johanna på 92860737

Velkommen til TINE Fotballskole!

Husk! Ta med egen drikkeflaske. Kle deg etter været, og smør godt med solkrem hvis det er solskinn

En god natts søvn og en god frokost gir deg også energi og en god start på dagen.

Årsmøte Svelvik IF 2023

lagt ut 9. februar 2023 av Martin Tharaldsen

Svelvik IF sitt styre innkaller til årsmøte 7. mars 2023 kl 19.00 på Solbakken klubbhus.
Forslag som skal behandles må være styret i hende senest 21 februar. Send til post@svelvikif.no

Vi oppfordrer Svelviks befolkning til å engasjere seg i idrettslaget og møte på årsmøtet. Vi trenger aktive medlemmer, både som deltakere og arrangører på aktiviteter.

Bli med om du ønsker å gjøre noe for barn og unge i Svelvik!

Svelvik IF - Sande IL på Svelvikdagene

lagt ut 10. august 2022 av Martin Tharaldsen

Vi stiller med egen speaker, musikk, grilling og maskotten vår SIFus skal få sin offisielle debut hos oss.

Vi oppfordrer alle til å gå eller sykle til kamp for vi tar nå 50kr for parkering!

Ta med deg naboen og kom til "Årets Vakreste Eventyr" på Solbakken førstkommende fredag.

1 2 3 22
  • Hovedsponsor

  • Sponsorer

  • Banefordeling

  • Støtt oss!

  • Instagram feed

    No feed