Seniorstyret

Seniorstyret  er for tiden et interimstyre:

  • Arne Ødegården
  • Arne Holen
  • Ivar Jensen
  • Roger Nebell