Påmelding

Det er enda ikke åpnet for påmelding til Svelvik IF E-sport, men vi gir informasjon så fort dette er mulig.

Tilbudet kommer til å ha en nedre aldersgrense: det året barnet fyller 12 år kan det melde seg inn.