Innkalling til årsmøte i Svelvik idrettsforening

Onsdag 17. februar 2016 kl. 19.00

Årsmøtet avholdes på Solbakken

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 3. februar. Sakene sendes på epost til svelvikif@gmail.com eller per post til Halvor Rulnes, Sverstadveien 11, 3060 Svelvik

Mvh. hovedstyret i Svelvik idrettsforening