Om Svelvik Idrettsforening

SIF historie 1913 – 2003
«Året 1913 den 2. mai ble etter forrutgående bekjentgjørelse Svelvik
Idrettsforening stiftet. »
Slik lyder innledningen til den protokollen som danner grunnlaget for opprettelsen av foreningen hvor i alt 31
personer lot seg tegne som medlemmer. Møtet ble holdt i Svelvik gymnastikklokale.

Legg igjen en kommentar