Årsmøte i Svelvik IF

lagt ut 18. februar 2024 av Martin Tharaldsen

Svelvik IF sitt styre innkaller til årsmøte onsdag 13. mars 2024 kl 19.00 på Solbakken klubbhus.
Forslag som skal behandles må være styret i hende senest 4 mars. Send til post@svelvikif.no

Vi oppfordrer Svelviks befolkning til å engasjere seg i idrettslaget og møte på årsmøtet. Vi trenger aktive medlemmer, både som deltakere og arrangører på aktiviteter.

Bli med om du ønsker å gjøre noe for barn og unge i Svelvik!

Hans Hagen Svastuen blir ny A-lags trener for Svelvik IF

lagt ut 8. desember 2023 av Martin Tharaldsen,

Velkommen til Hans Hagen Svastuen!

Når klubben først gjør endringer på trenersiden, er det med stor glede at fotballstyret i Svelvik IF kan meddele at vår nye A-lagstrener blir nettopp Hans Hagen Svanstuen!

Hans er 25 år, kommer fra Sel i Gudbrandsdalen, men har de siste årene studert ved Norges Idrettshøgskole i Oslo.

Han har UEFA B-lisens som trener og er ansatt hos Strømsgodset Toppfotball, hvor han i 2023 har fungert som hovedtrener for Eliteakademiet og som salgskoordinator i markedsavdelingen. Hans kommer til å fortsette sitt engasjement hos Strømsgodset Toppfotball med full styrke, men rydder nå også plass for rollen som spillende hovedtrener for vårt A-lag.

Foruten at fotballstyret i Svelvik IF er veldig godt fornøyd med å sikre seg et av distriktets største trenertalenter, koser vi oss litt ekstra med at vi samtidig har sikret oss en meget solid spiller fra divisjonskollega Konnerud IL (hvor Hans raidet opp og ned backen i 4. divisjon i 2023).

I ukene fremover vil klubben jobbe med å sette sammen et komplett trenerteam rundt vår nye hovedtrener. Det er i så måte gledelig å kunne meddele at sentrale kontinuitetsbærere i spillergruppa har gitt signal om at de er mer enn klare for ett nytt år på A-laget! Fotballstyret har vært opptatt av at klubbens A-lag skal bygges for fremtiden, med en spillergruppe bestående av erfarne ringrever og sultne unggutter med lokal tilhørighet.

Klubben har en klar ambisjon om å videreutvikle laget, både individuelt og kollektivt, i tiden fremover. Hans representerer i så måte en glimrende løsning, da han er brennende opptatt av nettopp utvikling og har en grunnleggende positiv innstilling til hvordan fotball skal spilles. Svelvik IF kommer sikkert til å gå på noen smeller i 2024 også, men kjedelig kommer det ikke til å bli!

Stolt - Innsats - Fellesskap

Vi takker Aleksander Weberg for innsatsen som hovedtrener for Svelvik IF

lagt ut 8. desember 2023 av Martin Tharaldsen

Takk for innsatsen, Alexander!

Vår A-lagstrener de siste årene, Alexander Weberg, har orientert fotballstyret om at han ikke vil ha kapasitet til å bidra videre i sesongen 2024. Etter flere år som fotballtrener på seniornivå (tidligere også Sande SK og Svelvik IF B), er det fullt forståelig at Alexander nå føler behov for å prioritere jobb og barn i tiden fremover. Det er vel fortjent!

Fotballstyret, spillere, tilhengere og hele Svelvik IF ønsker å rette en stor takk til en trener som har gitt alt for klubben. Alexander har stått på sent og tidlig med; forberedelser, treninger, kampledelse, dugnader, spillerlogistikk og sosiale tiltak m.m. Ingen oppgave for liten og ingen oppgave for stor.

Sportslig sett har A-laget levert respektable tabellplasseringer (hhv. 9. plass og 8. plass i 2023 og 2022) i en periode der laget har tatt fatt på et generasjonsskifte som for alvor forventes å skyte fart i 2024. I denne fasen har Alexander vært sentral både for lagets kontinuitetsbærere og nye unggutter.

Takk for formidabel innsats Alexander⚽️🙌🏼⚽️

Avslutningsvis kan fotballstyret meddele at man forventer å kunne presentere A-lagets nye hovedtrener for 2024 om svært kort tid. Her er det bare å feste setebeltene, for dette kommer til å bli en ordentlig godbit for alle som er glade i Svelvik IF

Vår egen John Reidar Jensen er valg ut av UEFA

lagt ut 8. desember 2023 av Martin Tharaldsen

UEFA annonserte denne uken at 40 trenere ble tatt ut til å kunne ta trenerutdanning og en av disse var Svelvik IF sin egen John Reidar Jensen!

John Reidar deltar aktivt i Svelvik IF med å trene 2 lag, samt være endel av fotballstyret.

Vi er utrolig glade for den kompetansen John Reidar gir idrettslaget

Les mer i artikkelen under:

https://tiim.no/artikkel/her-er-de-uttatte-til-uefa-a?fbclid=IwAR1h5tfDyFh0dhmaZ5suGKJKnfXcSYxGcwwY0xlvMLEsLGHi5NqYhs1z7cQ

Svelvik IF er endel av Solidaritetsfondet til Drammen Idrettsråd

lagt ut 28. november 2023 av Martin Tharaldsen

Drammen kommune er en by med høy andel barn og unge som lever i vedvarende lavinntektsfamilier. Solidaritetsfondet er Drammensidrettens egen ordning og vårt svar på «idretts- og aktivitetsglede for alle»

Hovedmål: Inkludere barn og unge der økonomi er en barriere for deltagelse og forebygge utenforskap og sosial ulikhet.

Midlene skal understøtte:  
Idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom mellom 6-19 år som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker.
Holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede. 

Solidaritetsfondet er ment til å sikre idretts- og aktivitetsglede for alle, med lik mulighet for deltagelse.

Gjennom å etablere lokale Solidaritetsfond bidrar idrettslaget til:


Å støtte sårbare barn og unge med medlemskap/aktivitetsavgift/cupdeltagelse/ turneringer/utstyr/transport og aktivitet i en krevende situasjon. Støtteordningen er tillitsbasert. Når en familie søker økonomisk støtte, er dette i utgangspunktet alltid reelt.

Solidaritetsfondet er ment som et supplement til det offentlige og ikke en erstatning. Det er allikevel viktig å presisere at målet er at ingen barn og unge skal falle utenfor idrettens aktiviteter.
Det finnes også støtteordninger gjennom NAV, Flyktningtjenesten, legat og fond kan søke til.

Det er idrettslagene selv som disponerer og styrer sine lokale Solidaritetsfond samsvar med kriterier og anbefalte retningslinjer

Idrettslag som ønsker å etablere et slikt fond får tilgang til  Solidaritetsfondets logoer med eget klubbnavn, anbefalte retningslinjer, veiledning og tips til hvordan ditt idrettslag kan jobbe med Solidaritetsfondet.

DIR ønsker at idrettslag etablerer enkle men troverdige rutiner for tildeling.  Det oppfordres til samarbeid med Kirkens Bymisjons utlånssentral v/Skattkammeret, skole, helsesøster, sosiallærer og andre aktører som kan være med på å senke barrierer for deltagelse.

Alle idrettslag oppfordres til å jobbe med egen praksis i forhold til hvordan redusere kostnadsnivå .

1 2 3 23
  • Hovedsponsor

  • Sponsorer

  • Banefordeling

  • Støtt oss!

  • Instagram feed

    No feed