Løyperydding

Lørdag 26 november blir det løypedugnad.  I.o.m. det er kommet noe snø (det ligger 20-30cm snø i Båsen) vil vi konsentrere oss om løypa frem til Svartkulp / Gampevann. Vi møtes på Skalland kl. 09.00. Det er behov for rydding i steinbakken fra Drambekk og opp til Svartkulp. Det må også lages en form for […]

Svanlihytta dugnad

Lørdag 22 oktober blir det dugnad på Svanlihytta. Ila. sommeren og høsten har det vært fremdrift på prosjektet og nå gjenstår kun noe småtteri før vi kan si oss førnøyd og åpne hytta. Arbeid som gjenstår – rekkverk på platting ved uthus – beise rekkverk (hvis vær og temp for dette) – montere takrenne ved […]

Svanlihytta dugnad

Lørdag 4 juni blir det dugnad på Svanlihytta. Oppmøte på Skalland kl. 08.00 Vi har i løpet av våren startet jobben med opprustning av selve hytta og har fått satt inn ny dør og nye vinduer. I tillegg har rekkverket på terrassen fått et strøk med beis. Arb. oppgaver denne gang blir:  – legge ny […]